ביטול הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי מחייב, המגדיר את הזכויות והחובות של בני זוג המתגרשים. אך מה קורה כשמתעורר הצורך בביטולו? האם ניתן לחזור לאחור, ובאילו נסיבות ניתן לבצע ביטול הסכם גירושין ? כל המידע לפניכם.

הסכם גירושין: מהות, תוקף ומשמעויות

הסכם גירושין הוא חוזה לכל דבר ועניין, אך הוא נבדל מחוזים אחרים בכך שהוא עוסק בנושאים בעלי רגישות מיוחדת, כמו משמורת ילדים, חלוקת רכוש ומזונות. כדי שיהיה תקף, ההסכם צריך להיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, בהתאם לנסיבות. לאחר אישורו, ההסכם מקבל תוקף של פסק דין, מה שמקשה על ביטולו.

ביטול הסכם גירושין: מתי ואיך?

ביטול הסכם גירושין אינו עניין של מה בכך, ובתי המשפט נוטים שלא להתערב בהסכמים שאושרו כדין. עם זאת, ישנן מספר עילות ביטול אפשריות, בהתאם לדיני החוזים הכלליים:

 • פגם בכריתת ההסכם: אם ההסכם נחתם תחת השפעה בלתי הוגנת, כפיה, טעות או הטעיה, ניתן לטעון לפגם בכריתתו ולבקש את ביטולו.
 • הפרת ההסכם: אם אחד הצדדים מפר באופן מהותי את תנאי ההסכם, הצד השני עשוי להיות זכאי לבטלו.
 • שינוי נסיבות מהותי: במקרים חריגים, בהם חל שינוי נסיבות מהותי מאז חתימת ההסכם, ניתן לבקש את ביטולו.

הליך ביטול הסכם גירושין: אתגרים ופתרונות

הליך ביטול הסכם גירושין הוא מורכב ורגיש, ודורש ייצוג משפטי מקצועי. כדי להצליח בתביעה לביטול ההסכם, יש להוכיח את קיומן של עילות הביטול, וזאת באמצעות ראיות מוצקות. חשוב לזכור כי בית המשפט יבחן את כל הנסיבות, לרבות טובת הילדים, ויחליט האם ביטול ההסכם הוא הפתרון הנכון.

טעויות נפוצות בביטול הסכם גירושין: ממה להימנע

 • פעולה ללא ייעוץ משפטי: ניסיון לבטל הסכם גירושין ללא ייעוץ משפטי עלול להוביל לטעויות ולפספוס הזדמנויות.
 • הסתמכות על רגשות: חשוב לזכור כי בית המשפט בוחן את העובדות והראיות, ולא את הרגשות של הצדדים.
 • איחור בפנייה לבית המשפט: יש לפעול במהירות וביעילות, שכן בית המשפט עשוי שלא לקבל תביעה שהוגשה באיחור.

שאלות נפוצות בנושא ביטול הסכם גירושין

האם ניתן לבטל הסכם גירושין

ניתן לבטל הסכם גירושין בנסיבות מסוימות, על אף שאושר על ידי בית משפט או בית דין. ביטול כזה אינו עניין של מה בכך, ודורש הוכחת פגם מהותי בהסכם או נסיבות חריגות המצדיקות את ביטולו, כגון הטעיה, כפייה או טעות.

האם ניתן לבצע ביטול הסכם גירושין בהסכמה

ניתן לבטל הסכם גירושין בהסכמה, וזאת בכפוף לעריכת הסכם ביטול חדש ואישורו בערכאה המשפטית הרלוונטית (בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני). עם זאת, ביטול הסכם שכבר קיבל תוקף של פסק דין, אפשרי רק בנסיבות חריגות וטענות משפטיות כבדות משקל.

מהו ביטול הסכם גירושין בית דין רבני

ביטול הסכם גירושין שאושר בבית הדין הרבני הוא הליך מורכב ונדיר, הדורש הוכחת עילות מיוחדות ונסיבות חריגות המצדיקות את ביטולו. ההסכם, שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, נחשב חוזה מחייב לכל דבר ועניין. עם זאת, במקרים חריגים בהם מתקיימות עילות כגון הטעיה, כפייה, עושק או טעות מהותית, ניתן לפנות לבית הדין בבקשה לביטול ההסכם. חשוב לציין כי בית הדין יבחן את הבקשה בקפדנות יתרה וידרוש ראיות משמעותיות וחזקות על מנת להיעתר לה.

ביטול הסכם גירושין הוא הליך מורכב, הדורש בחינה מדוקדקת של הנסיבות והשלכות אפשריות. במידה ואתם שוקלים לבטל הסכם גירושין, חשוב להתייעץ עם עורך דין דיני משפחה, שיוכל להעריך את סיכויי ההצלחה של התביעה ולייעץ לכם על הדרך הנכונה לפעול, אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר ולקבל את הליווי המקצועי והטוב ביותר.

ביטול הסכם גירושין עקב טעות

ביטול הסכם גירושין עקב טעות אפשרי במקרים חריגים, בהם תוכח טעות מהותית היורדת לשורש ההסכם ובלבד שהטעות לא נגרמה עקב רשלנות הצד הטוען. במקרים אלה, בית המשפט או בית הדין הרבני, בהתאם לערכאה שאישרה את ההסכם, רשאים לבטלו. עם זאת, היות שהסכם גירושין שאושר הינו פסק דין לכל דבר ועניין, הנטל להוכחת הטעות הינו כבד ביותר.

דוגמאות לטעויות היכולות להביא לביטול הסכם:

 • טעות בכדאיות העסקה: הסתרת מידע מהותי הנוגע לרכוש המשותף.
 • טעות בהערכת שווי נכסים: הצגת מצג שווא בנוגע לשווי נכסים משותפים.
 • טעות בתוצאות ההסכם: אי הבנה של ההשלכות המשפטיות של ההסכם.

חשוב לציין שהוכחת הטעות והנסיבות החריגות מחייבת ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי.

ביטול הסכם גירושין עקב שינוי נסיבות

ביטול הסכם גירושין עקב שינוי נסיבות אפשרי, אך אינו עניין של מה בכך. הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, נהנה מחזקת תוקף, וביטולו ייעשה רק במקרים חריגים ובהתקיים נסיבות מהותיות המצדיקות זאת.

הנסיבות המהוות עילה לביטול יכולות להיות מגוונות, כגון שינוי מהותי במצב הכלכלי של אחד הצדדים, שינוי במצב הבריאותי, שינוי משמעותי בהסדרי המשמורת על הילדים, או כל שינוי אחר אשר הופך את קיום ההסכם לבלתי צודק או בלתי אפשרי באופן מהותי.

על מנת לבטל הסכם גירושין, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, בהתאם לערכאה שאישרה את ההסכם, ולהוכיח את קיומן של הנסיבות המהותיות שהשתנו. בית המשפט יבחן את הנסיבות, את תנאי ההסכם ואת השינויים שחלו, ויחליט האם יש הצדקה לביטול ההסכם או לשינוי חלקים ממנו.

חשוב לציין כי כל מקרה ייבחן לגופו, בהתאם לנסיבותיו הייחודיות, וכי בית המשפט יטה לשמור על יציבותם של הסכמי גירושין, אלא אם כן הוכח כי קיום ההסכם, לאור השינויים שחלו, גורם לעוול של ממש.

ביטול הסכם גירושין עקב גילוי מידע חדש

גילוי מידע מהותי חדש לאחר חתימה על הסכם גירושין עשוי להוות עילה לביטול ההסכם בנסיבות מסוימות. המידע החדש צריך להיות כזה שהיה משפיע באופן מהותי על החלטתו של בן הזוג לו היה ידוע לו בעת החתימה.

היבטים משפטיים רלוונטיים:

 • טעות: גילוי מידע חדש עשוי להיחשב כטעות מהותית היורדת לשורש ההסכם, אשר הצדדים לא היו מתקשרים בה לו היו מודעים למידע האמיתי.
 • הטעיה: אם המידע הוסתר במכוון על ידי בן הזוג האחר, הדבר עשוי להיחשב כהטעיה המצדיקה ביטול ההסכם.
 • עושק: אם הצד השני ניצל את חוסר הידיעה של בן הזוג כדי להשיג תנאים בלתי הוגנים, ניתן לטעון לעושק.

דרכי פעולה אפשריות:

 • הגשת תביעה לביטול ההסכם: ניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה תביעה לביטול ההסכם, תוך הצגת הראיות התומכות בטענות בדבר הטעות, ההטעיה או העושק.
 • פנייה לגישור: במידה וקיים רצון לשמור על יחסים תקינים, ניתן לנסות להגיע להסכמה חדשה באמצעות הליך גישור.

חשוב לזכור:

 • נטל ההוכחה: על הצד הטוען לביטול ההסכם מוטל נטל ההוכחה להוכיח את קיומן של העילות לביטול.
 • ייעוץ משפטי: מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי על מנת לבחון את הסיכויים והסיכונים בביטול ההסכם, ולקבל ליווי משפטי בתהליך.

מזונות לאחר ביטול הסכם גירושין

לאחר ביטול הסכם גירושין, סוגיית המזונות נבחנת מחדש. בית המשפט או בית הדין יקבעו את גובה המזונות בהתאם למצב המשפטי החדש שנוצר, תוך התחשבות בנסיבות הקיימות ובכללים החלים על פי הדין האישי.

ההכרעה תושפע מגורמים מגוונים כגון: גיל הילדים, צרכיהם, יכולותיהם הכלכליות של ההורים, הסדרי המשמורת ועוד. חשוב לציין כי החלטות קודמות במסגרת ההסכם שבוטל אינן מחייבות את הערכאה השיפוטית, אך עשויות לשמש כנתון נוסף להתחשבות.

האם ניתן לחזור להסכם גירושין לאחר ביטול

במקרים מסוימים, ניתן לחזור להסכם גירושין שבוטל. עם זאת, הדבר תלוי בנסיבות הספציפיות, כגון:

 • אופן הביטול: האם הביטול נעשה בהסכמה הדדית או באופן חד-צדדי? ביטול בהסכמה עשוי להקל על חזרה להסכם המקורי.
 • עיתוי: האם חלף זמן רב מאז הביטול? ככל שחלף זמן רב יותר, כך עלולות להתעורר שאלות לגבי הרלוונטיות של ההסכם המקורי.
 • נסיבות חדשות: האם חלו שינויים מהותיים בנסיבות מאז הביטול? שינויים כאלה עשויים להצדיק חזרה להסכם המקורי או עריכתו מחדש.

בכל מקרה, מומלץ לפנות אלינו לייעוץ משפטי מקצועי כדי לבחון את האפשרויות העומדות בפניכם.