זכויות האישה בגירושין עם ילדים

זכויות האישה בגירושין עם ילדים : בין מציאות חברתית ומשפטית

גירושין, תהליך מורכב וקשה לכל המשפחה, טומן בחובו אתגרים רבים, ובפרט עבור נשים וילדים. בישראל, המציאות החברתית והמשפטית בנוגע לגירושין עדיין משקפת פערים מגדריים משמעותיים, העלולים להשפיע לרעה על עתידן של נשים רבות.

מציאות חברתית ומשפטית מורכבת:

בישראל, שיעור הגירושין נמצא בעלייה מתמדת, כאשר נשים הן אלה שיזמות את רוב הליכי הגירושין. למרות זאת, הן עדיין מתמודדות עם קשיים רבים, הן במישור החברתי והן במישור המשפטי.

פערים מגדריים:

 • משמורת: למרות מגמת השוויון ההולכת ומתחזקת, נשים עדיין נושאות בנטל העיקרי של גידול הילדים לאחר גירושין. הן נוטות לקבל משמורת מלאה על הילדים, תוך שהן מתמודדות עם קשיים כלכליים ורגשיים רבים.
 • מזונות: גובה המזונות שנפסק לנשים לאחר גירושין נוטה להיות נמוך יחסית, ואינו תמיד מספיק כדי לכסות את צרכיהן וצורכי ילדיהן.
 • חלוקת רכוש: נשים רבות מגיעות לגירושין כשהן חסרות ביטחון כלכלי, לאחר שנים שבהן הקדישו את זמנן לטיפול בילדים ובבית. כתוצאה מכך, הן עלולות להתקשות לקבל את חלקן המגיע לה ברכוש המשותף.

חשיבות הנושא והשפעתו על נשים וילדים:

השלכות הפערים המגדריים בגירושין הן רחבות ומקיפות. נשים רבות נאלצות להתמודד עם קשיים כלכליים משמעותיים, פגיעה בבריאותן הנפשית ופגיעה ביכולתן לגדל את ילדיהן בצורה מיטבית. ילדים, מצידם, עלולים לחוות קשיים רגשיים, חברתיים ולימודיים כתוצאה מהפירוק של המשפחה.

זכויות האישה בגירושין עם ילדים: מזונות אישה

זכותה של האישה לקבל מזונות מבעלה

בישראל, זכותה של אישה לקבל מזונות מבעלה לאחר גירושין מעוגנת הן בהלכה היהודית והן בחוק הישראלי.

בהלכה היהודית, חובתו של הבעל לפרנס את אשתו נובעת מעקרון "עולה עימו ואינה יורדת". משמעותו של עקרון זה היא שרמת החיים של האישה לאחר הגירושין לא צריכה לרדת מרמת החיים אליה הורגלה במהלך הנישואין.

בחוק הישראלי, זכותה של האישה לקבל מזונות מוגדרת בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט-1959. חוק זה קובע כי הבעל חייב לשלם מזונות לאשתו כל עוד היא אינה מסוגלת לפרנס את עצמה.

תנאים לקבלת מזונות

כדי שאישה תהיה זכאית לקבל מזונות מבעלה לאחר גירושין, עליה לעמוד במספר תנאים:

 • היא צריכה להיות נשואה לבעלה כדין.
 • היא צריכה להיות זקוקה למזונות.
 • היא צריכה להוכיח שהיא אינה מסוגלת לפרנס את עצמה.

פסיקה רלוונטית

במהלך השנים, בתי המשפט בישראל נתנו מספר פסקי דין חשובים בעניין מזונות אישה. פסקי דין אלו קבעו, בין היתר, כי:

 • יכולת ההשתכרות של האישה היא גורם משמעותי בקביעת גובה המזונות.
 • גם אם האישה עובדת, היא עדיין עשויה להיות זכאית לקבל מזונות מבעלה.
 • גובה המזונות ייקבע בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה.

גורמים המשפיעים על גובה המזונות

גובה המזונות נקבע על ידי בית המשפט בהתאם למספר גורמים, ביניהם:

 • יכולת ההשתכרות של הבעל.
 • יכולת ההשתכרות של האישה.
 • רמת החיים של בני הזוג במהלך הנישואין.
 • צרכיה של האישה.
 • גילם של הילדים.
 • זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים.

זכותה של האישה לקבל מזונות מבעלה לאחר גירושין היא זכות חשובה המעוגנת הן בהלכה היהודית והן בחוק הישראלי. גובה המזונות נקבע על ידי בית המשפט בהתאם למספר גורמים, ביניהם יכולת ההשתכרות של בני הזוג, רמת החיים שלהם במהלך הנישואין וצרכיה של האישה.

מזונות ילדים

גירושין עם ילדים הם תהליך מורכב ורגיש, הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית. אחת הסוגיות החשובות ביותר שיש להסדיר במסגרת הליך הגירושין היא נושא מזונות הילדים.

אחריות ההורים לפרנסת ילדיהם

חוק המזונות בישראל קובע כי שני ההורים אחראים יחד לפרנסת ילדיהם הקטינים, גם לאחר גירושין. חובת המזונות נובעת מההכרה בחשיבות של הבטחת רמת חיים נאותה לילדים, ומתוך הבנה כי ילדים אינם יכולים לפרנס את עצמם.

חלוקת נטל הוצאות הילדים

חלוקת נטל הוצאות הילדים נקבעת על פי מספר גורמים, ביניהם:

 • יכולתם הכלכלית של ההורים: בית המשפט יבחן את הכנסותיהם של שני ההורים, נכסיהם ופוטנציאל ההשתכרות שלהם.
 • זמני השהות של הילדים עם כל הורה: ככל שזמני השהות של הילדים עם האב ארוכים יותר, כך ייתכן שיהיה צורך להפחית את סכום המזונות שהוא משלם.
 • צרכים מיוחדים של הילדים: ילדים עם צרכים מיוחדים, כגון ילדים עם מוגבלויות, עשויים להזדקק למזונות גבוהים יותר.
 • הסכמות בין ההורים: ההורים יכולים להגיע להסכמה ביניהם לגבי חלוקת נטל הוצאות הילדים, ובלבד שההסכמה משקפת את טובת הילדים.

חישוב גובה המזונות

אין נוסחה אחידה לחישוב גובה המזונות. בית המשפט יבחן את מכלול הנסיבות ויפסוק סכום המותאם לצרכים הספציפיים של הילדים וליכולותיהם הכלכליות של ההורים.

אפשרויות תשלום

ניתן לשלם את המזונות בדרכים שונות, ביניהם:

 • תשלום ישיר מהאב לאם: זוהי הדרך הנפוצה ביותר לתשלום מזונות.
 • הפקדת המזונות בקופת בית המשפט: דרך זו מבטיחה שהכספים יגיעו לילדים באופן קבוע.
 • רכישת ביטוח מזונות: ביטוח זה מבטיח תשלום מזונות לילדים במקרה שהאב אינו יכול לשלם אותם.

תפקיד המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי משלם מזונות ילדים במקרים מסוימים, כגון:

 • אב שאינו משלם מזונות: במקרה זה, ניתן להגיש תביעה למזונות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אב נכה: במקרה שהאב נכה ואינו יכול לעבוד, המוסד לביטוח לאומי עשוי לשלם מזונות לילדים.

נושא מזונות ילדים הוא נושא מורכב ורגיש. חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה על מנת להבטיח את זכויות הילדים ואת קבלת המזונות המגיעים להם.

משמורת

גירושין, תהליך מורכב ומלא רגשות, הופך למאתגר אף יותר כאשר ישנם ילדים בתמונה. נושא המשמורת, קרי, אצל מי יגורו הילדים לאחר הפרידה, הינו בעל חשיבות עליונה הן מבחינת רווחתם של הילדים והן מבחינת זכויותיה של האישה. (למידע נוסף קראו אודות משמורת ילדים)

חשיבות המשמורת על הילדים:

 • יציבות רגשית: ילדים זקוקים ליציבות ודמויות משמעותיות בחייהם. משמורת קבועה מאפשרת להם תחושת ביטחון ושייכות, תורמת להתפתחותם התקינה ומסייעת להם להתמודד עם השינוי המשפחתי.
 • קשר רצוף עם שני ההורים: ילדים זקוקים לקשר משמעותי עם שני הוריהם. משמורת נכונה מאפשרת להם לשמור על קשר קרוב עם שני ההורים, תוך התחשבות בצרכיהם ובגילם.
 • מימוש פוטנציאל: ילדים שגדלים בסביבה תומכת ומכילה, בעלת קשר יציב עם שני הוריהם, נוטים יותר לממש את הפוטנציאל האישי שלהם.

אפשרויות משמורת שונות:

 • משמורת משותפת: הילדים גרים אצל שני ההורים לסירוגין, תוך שיתוף פעולה ותיאום בין ההורים בנוגע לגידולם וחינוכם.
 • משמורת יחידנית: הילדים גרים אצל אחד ההורים, בעוד שההורה השני נהנה מזמני שהות קבועים.

גורמים המשפיעים על קביעת המשמורת:

 • טובת הילד: בית המשפט שם דגש על טובת הילד כערך עליון.
 • קשר בין הילדים להורים: רמת הקשר, ההתקשרות והתלות הרגשית של הילדים בכל אחד מההורים.
 • כישורי ההורים: יכולתם של ההורים לספק לילדים סביבה תומכת, יציבה ובריאה.
 • רצון הילדים: בית המשפט ייקח בחשבון את רצון הילדים, בהתאם לגילם ובגרותם.
 • נסיבות הפרידה: אלימות במשפחה, התמכרויות או פגיעה מינית עשויים להשפיע על החלטת בית המשפט.

חשיבות הקשר בין הילדים לאב לאחר הגירושין

גירושין הם אירוע קשה ומורכב עבור כל המשפחה, ובמיוחד עבור הילדים. ילדים זקוקים לשני הוריהם, הן מבחינה רגשית והן מבחינה מעשית, ואין ספק שגירושין גורמים לשינוי משמעותי בחייהם.

אחת הסוגיות החשובות ביותר שיש להסדיר לאחר גירושין היא הסדרי הראייה בין הילדים לאב. קשר רציף וחזק בין ילדים לאביהם לאחר גירושין הוא בעל חשיבות רבה עבור התפתחותם הרגשית והנפשית. הקשר מאפשר לילדים להרגיש אהובים ונתמכים על ידי שני הוריהם, תורם לחיזוק תחושת הביטחון העצמי שלהם ומסייע להם להתמודד עם קשיים רגשיים.

קביעת זמני שהות

קביעת זמני השהות בין הילדים לאב לאחר גירושין צריכה להיעשות תוך התחשבות בגורמים רבים, כגון גיל הילדים, מצבם הרגשי, צרכיהם המיוחדים, מערכת היחסים שלהם עם שני ההורים, מרחק המגורים בין ההורים ועוד.

בתי המשפט בישראל נוטים להעדיף הסדרי ראייה נדיבים, המאפשרים לילדים ליהנות מקשר משמעותי עם שני הוריהם. עם זאת, ישנם מקרים בהם בית המשפט יקבע הסדרי ראייה מצומצמים יותר, או אף יאסור על קשר בין הילדים לאב, במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בילדים.

גישות שונות להסדרי ראייה

קיימות גישות שונות להסדרי ראייה, וכל משפחה צריכה לבחור את הגישה המתאימה ביותר לצרכיה. הגישות הנפוצות ביותר הן:

 • הסדרי ראייה קבועים: גישה זו קובעת זמנים קבועים מראש בהם הילדים ייפגשו עם אביהם. זמנים אלו יכולים להיות ימי ושעות ספציפיים במהלך השבוע, סופי שבוע, חגים וחופשות.
 • הסדרי ראייה גמישים: גישה זו מאפשרת יותר גמישות וקובעת שההורים יקבעו ביניהם את זמני הפגישות בהתאם לנסיבות.
 • הסדרי ראייה מוגחים: גישה זו מתאימה למקרים בהם קיים חשש לפגיעה בילדים. במסגרת גישה זו, הפגישות בין הילדים לאב יתקיימו תחת פיקוח של גורם מקצועי.

השפעת הסדרי הראייה על הילדים

הסדרי הראייה משפיעים באופן משמעותי על הילדים. ילדים שזוכים לקשר רציף וחזק עם שני הוריהם נוטים להיות מאושרים יותר, בריאים יותר ומצליחים יותר בלימודים ובחיי החברה.

עם זאת, חשוב לציין שגם הסדרי ראייה נדיבים אינם יכולים להחליף את החיים בבית עם שני ההורים. ילדים שגרים עם אחד ההורים בלבד חווים לעיתים קרובות רגשות של עצב, געגועים, אשמה וכעס.

חשיבות הקשר בין הילדים לאב לאחר גירושין היא רבה. הסדרי ראייה נדיבים, המאפשרים לילדים ליהנות מקשר משמעותי עם שני הוריהם, תורמים רבות להתפתחותם הרגשית והנפשית.

חשוב לבחור את גישת הסדרי הראייה המתאימה ביותר לצרכים הייחודיים של כל משפחה, תוך התחשבות בגיל הילדים, מצבם הרגשי, צרכיהם המיוחדים, מערכת היחסים שלהם עם שני ההורים ועוד.

גירושין הם אירוע קשה, אך ניתן להקל על הילדים את המעבר על ידי יצירת סביבה תומכת ואוהבת, המאפשרת להם לשמור על קשר חזק עם שני הוריהם.

זכויות האישה בגירושין עם ילדים – טבלת סיכום

נושאמה מגיע לאישהמה מגיע לבעל
משמורת– חזקת הגיל הרך (עד גיל 6) נותנת עדיפות לאם. – לאחר גיל 6, בית המשפט יקבע את המשמורת בהתאם לטובת הילד.– זכות להסדרי ראייה משמעותיים עם הילדים. – שותפות בקבלת החלטות בנוגע לילדים.
מזונות ילדים– זכאית למזונות ילדים מהאב, בהתאם לצרכים וליכולות הכלכליות של שני ההורים.– מחויב בתשלום מזונות ילדים, בהתאם לצרכים וליכולות הכלכליות שלו.
מזונות אישה– זכאית למזונות אישה זמניים עד לקבלת גט. – זכאית למזונות קבועים, בהתאם לנסיבות הספציפיות (כגון: וותק הנישואין, גיל, כושר השתכרות).– פטור מתשלום מזונות אישה לאחר קבלת הגט.
רכוש– חלוקת רכוש משותפת, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג.– זכאות לחלקו ברכוש המשותף.
דיור– זכות להישאר בדירת המגורים המשותפת עד לסיום ההליכים המשפטיים. – אפשרות לקבלת סיוע בשכר דירה.– זכות להסדר דיור אחר.
פנסיה– חלוקת זכויות פנסיוניות משותפות.– זכאות לחלקו בזכויות הפנסיוניות המשותפות.

הערכאות השיפוטיות בענייני משפחה:

 • בית הדין הרבני – בעל סמכות ייחודית בענייני גירושין, נישואין ומזונות אישה.
 • בית המשפט לענייני משפחה – בעל סמכות בענייני משמורת, מזונות ילדים, רכוש, הסדרי ראייה ועוד.
 • בית המשפט המחוזי – ערכאת ערעור על החלטות של בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה.

חשוב לציין:

 • זכויות אלה הן כלליות, וייתכנו שינויים בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.