ידוע בציבור

במדינת ישראל, שבה נישואין וגירושין הם בסמכות הרבנות בלבד, זוגות רבים מוצאים עצמם מחוץ למסגרת הנישואין הדתית. ורוצים להיות ידוע בציבור או ידועה בציבור בין אם מסיבות אידיאולוגיות, דתיות או אישיות, זוגות אלו בוחרים לחיות יחד כ"ידועים בציבור".

מהם ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים חיי משפחה משותפים, כלומר חיים יחד, מנהלים משק בית משותף, ולעיתים אף מגדלים ילדים יחד, אך אינם נשואים זה לזו באופן רשמי. ההכרה בידועים בציבור נועדה להעניק לזוגות אלו, שאינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא דרך הרבנות, זכויות וחובות הדומות לאלו של זוגות נשואים.

היתרונות והחסרונות של חיים כידועים בציבור

יתרונות:

 • גמישות: ידועים בציבור אינם כפופים לחוקי הנישואין והגירושין הדתיים, ולכן יכולים לעצב את מערכת היחסים שלהם כראות עיניהם.
 • שוויון: בני הזוג שווים זה לזה מבחינה משפטית, ללא ההיררכיה הקיימת לעיתים בנישואין הדתיים.
 • הכרה: המדינה מכירה בידועים בציבור כבני זוג לכל דבר ועניין במגוון תחומים, כמו מיסים, ירושה וביטוח לאומי.

חסרונות:

 • מורכבות משפטית: ההכרה בידועים בציבור אינה אוטומטית ודורשת הוכחה במקרים מסוימים.
 • אי ודאות: בניגוד לנישואין, אין הסדר ברור לסיום הקשר, דבר העלול להוביל לסכסוכים משפטיים במקרה של פרידה.
 • לחץ חברתי: זוגות רבים חשים לחץ חברתי להינשא, וחיים כידועים בציבור עלולים להיתפס כ"לא רציניים".

כיצד מוכיחים ידועים בציבור?

ההכרה בידועים בציבור אינה אוטומטית ודורשת הוכחה במקרים מסוימים. הוכחה זו יכולה להיעשות באמצעות:

 • תצהיר: בני הזוג יכולים להגיש תצהיר משותף בפני עורך דין, בו הם מצהירים על היותם ידועים בציבור.
 • רישום בביטוח לאומי: בני הזוג יכולים להירשם כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי.
 • ראיות נסיבתיות: במידה ואין תצהיר או רישום בביטוח לאומי, ניתן להוכיח ידועים בציבור באמצעות ראיות נסיבתיות, כמו חשבונות בנק משותפים, חוזי שכירות משותפים, תמונות משותפות, עדויות של חברים ובני משפחה, ועוד.

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

 • הנחה שההכרה אוטומטית: זוגות רבים מניחים בטעות שהמדינה מכירה בהם אוטומטית כידועים בציבור. חשוב להבין שההכרה דורשת הוכחה במקרים מסוימים.
 • אי הסדרת זכויות וחובות: זוגות רבים נמנעים מלערוך הסכם לחיים משותפים, מתוך מחשבה ש"יהיה בסדר". חשוב להסדיר את הזכויות והחובות של כל אחד מבני הזוג, על מנת למנוע סכסוכים עתידיים.
 • התעלמות מביטוח לאומי: רישום כידועים בציבור בביטוח לאומי מקנה לבני הזוג זכויות חשובות, כמו קצבאות ודמי לידה.

שאלות נפוצות

האם ידועים בציבור זכאים לאותן זכויות כמו זוגות נשואים?

ברוב המקרים, כן. ידועים בציבור זכאים לרוב הזכויות והחובות של זוגות נשואים, כמו זכויות במיסים, ירושה, ביטוח לאומי, ועוד.

האם ידועים בציבור יכולים לאמץ ילד?

כן. ידועים בציבור יכולים לאמץ ילד, בתנאי שהם עומדים בקריטריונים של משרד הרווחה.

האם ניתן להתגרש מידועים בציבור?

מכיוון שידועים בציבור אינם נשואים, אין הליך גירושין פורמלי. עם זאת, חשוב להסדיר את הפרידה באמצעות הסכם, על מנת למנוע סכסוכים משפטיים.

מה ההבדל בין ידועים בציבור לנשואים?

נישואין וידועים בציבור מהווים שני מסלולים משפטיים להכרה בקשר זוגי, אך נבדלים באופן מהותי.

נישואין הם מוסד משפטי פורמלי, המעוגן בחוק ומחייב הליך רשמי של רישום. הם מקנים לבני הזוג מכלול רחב של זכויות וחובות, המוגדרות בחוק באופן מפורש וברור.

ידועים בציבור, לעומת זאת, הם סטטוס משפטי המוכר על בסיס התנהגותם בפועל של בני הזוג, ללא צורך ברישום פורמלי. ההכרה בהם נעשית באופן נקודתי, על פי חוקים ספציפיים ובהתאם לנסיבות. הזכויות והחובות המוענקות להם דומות לאלו של נשואים, אך אינן זהות לחלוטין ועשויות להשתנות בהתאם לחוק הרלוונטי.

במילים אחרות, נישואין הם מסגרת משפטית מוגדרת וברורה, בעוד שידועים בציבור הם הכרה בקשר זוגי על בסיס אורח החיים המשותף, ללא מסגרת פורמלית מחייבת.

איך מוכיחים ידועים בציבור?

הוכחת מעמד "ידועים בציבור" אינה מתבססת על הגדרה חקוקה, אלא על מבחנים שפיתחה הפסיקה. המבחנים המרכזיים הם:

 1. ניהול משק בית משותף: על בני הזוג להוכיח כי ניהלו משק בית משותף, לרבות מגורים משותפים, הוצאות משותפות, ותלות כלכלית מסוימת.
 2. קיום חיי משפחה: על בני הזוג להראות כי קיימו חיי משפחה, הכוללים בדרך כלל יחסי אישות, כוונה ליצור קשר זוגי קבוע ויציב, ויחסי גומלין הדומים לאלו של זוג נשוי.
 3. הצהרת בני הזוג: הצהרה של בני הזוג על היותם ידועים בציבור, בכתב או בעל פה, יכולה לשמש כראיה תומכת, אך אינה מהווה הוכחה מספקת בפני עצמה.

בנוסף, ניתן להציג ראיות נוספות כגון:

 • תעודות: תעודת זוגיות, תעודת חיים משותפים, או תעודת חופה וזוגיות.
 • רישומים: רישום כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי, או רישום משותף במוסדות אחרים.
 • עדויות: עדויות של בני משפחה, חברים, שכנים, או גורמים רלוונטיים אחרים.
 • מסמכים: מסמכים המעידים על קשר זוגי, כגון חשבונות בנק משותפים, חוזי שכירות משותפים, או צוואות הדדיות.

חשוב לציין כי כל מקרה נבחן לגופו, והמשקל שיינתן לכל ראיה עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות הספציפיות.

האם ידועים בציבור צריכים לחתום על הסכם ממון?

ידועים בציבור אינם מחויבים לחתום על הסכם ממון, אך הדבר מומלץ ביותר. הסכם מסוג זה, המכונה לעתים "הסכם לחיים משותפים", מסדיר את חלוקת הרכוש והזכויות במקרה של פרידה או פטירה, ומסייע במניעת סכסוכים עתידיים.

חשוב לציין שהסכם ממון בין ידועים בציבור אינו כפוף לחוק יחסי ממון החל על זוגות נשואים, ולכן יש חשיבות יתרה לניסוחו המדויק והמקיף, על מנת להבטיח את תוקפו המשפטי ואכיפתו.

מה קורה לרכוש המשותף של ידועים בציבור במקרה של פרידה?

במקרה של פרידה בין ידועים בציבור, חלוקת הרכוש המשותף אינה אוטומטית ואינה מוסדרת בחוק באופן ישיר כפי שקורה אצל זוגות נשואים.

במקרה של מחלוקת, בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה הספציפיות, לרבות אומד דעת הצדדים, תרומתם לרכישת הנכסים, משך הזוגיות והסכמות שהושגו במהלכה.

הכלל המנחה הוא עקרון השיתוף, לפיו הרכוש המשותף יחולק באופן שווה בין הצדדים, אלא אם הוכחה כוונת שיתוף ספציפית אחרת.

מה הדין לגבי ילדים של ידועים בציבור?

בישראל, מעמדם המשפטי של ילדים להורים ידועים בציבור זהה לחלוטין למעמדם של ילדים להורים נשואים. אין כל הבחנה בחוק בין ילדים שנולדו במסגרת נישואין לבין ילדים שנולדו להורים החיים כידועים בציבור.

המשמעות היא כי ילדים להורים ידועים בציבור זכאים לכל הזכויות וההגנות המוענקות לילדים להורים נשואים, לרבות זכויות בתחום המזונות, המשמורת, הירושה ועוד.

חשוב לציין כי אף על פי שהדין הישראלי אינו מבחין בין ילדים להורים ידועים בציבור לבין ילדים להורים נשואים, ייתכן כי במקרים ספציפיים יתעוררו שאלות משפטיות הדורשות התייחסות פרטנית. במקרים כאלה, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי.

האם ידועים בציבור זכאים למזונות?

בהחלט. זוגות ידועים בציבור אינם זכאים למזונות מכוח הדין האישי החל עליהם, אלא מכוח דיני החוזים הכלליים. כלומר, זוג ידוע בציבור יכול לתבוע מזונות מבן זוגו לשעבר רק מכוח הסכם בין השניים, או במקרים מסוימים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. במקרים כאלו, חשוב לקבל ליווי של עורך דין מזונות שילווה את התהליך בצורה המקצועית והטובה ביותר.

מה קורה לביטוח הלאומי של ידועים בציבור?

ידועים בציבור, בהכרת ביטוח לאומי, זוכים לזכויות וחובות כאילו היו בני זוג נשואים. משמעות הדבר היא שכל הטבות ביטוח לאומי, כגון קצבאות, גמלאות והטבות מס, המוענקות לבני זוג נשואים, חלות גם עליהם. בד בבד, הם נושאים באותן חובות, לרבות חובת תשלום דמי ביטוח והתחשבות בהכנסות בן/בת הזוג לצורך קביעת הזכאות לגמלאות.

חלוקת רכוש בין ידועים בציבור

חלוקת רכוש בפרידת ידועים בציבור אינה כפופה לחוק יחסי ממון, כפי שנהוג לגבי זוגות נשואים. עם זאת, הפסיקה הכירה בעקרון השיתוף, לפיו נכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים יחולקו בהתאם לכוונת השיתוף של בני הזוג. כוונה זו נבחנת על פי מכלול נסיבות החיים המשותפים, לרבות תרומת כל צד לרכישת הנכסים, ניהול משק הבית המשותף וגידול הילדים.

במקרים בהם לא ניתן להוכיח כוונת שיתוף מפורשת, בית המשפט יבחן את אומד דעתם של הצדדים, כלומר מהי הייתה כוונתם הסבירה בנוגע לחלוקת הרכוש, בהתבסס על התנהלותם במהלך החיים המשותפים.

חשוב לציין כי חלוקת הרכוש בין ידועים בציבור היא נושא מורכב וסבוך, ולכן מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי על מנת להבטיח את זכויותיכם.