משמורת ילדים

מהי משמורת ילדים?

משמורת ילדים היא מושג משפטי המתייחס להסדר הקובע מי מההורים יישא באחריות העיקרית לגידולו וטיפולו של ילדיהם לאחר פרידה או גירושין. הסדר זה כולל מספר היבטים, ביניהם:

 • מקום המגורים הקבוע של הילדים: אצל איזה מההורים יתגוררו הילדים באופן קבוע?
 • זמני שהייה: באיזו תדירות ומשך זמן יבלו הילדים עם ההורה שאינו משמורן?
 • קבלת החלטות: כיצד יתקבלות החלטות משמעותיות בנוגע לגידול הילדים, כמו חינוך, בריאות ודת?
 • אחריות כלכלית: כיצד יחולקו ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים?

דגשים חשובים:

 • טובת הילד: עקרון מנחה מרכזי בקביעת הסדרי משמורת הוא טובת הילד. בית המשפט יבחן את מכלול הנסיבות, תוך התייחסות לגיל הילדים, מצבם הרגשי והבריאותי, קשרם עם כל אחד מההורים, והיכולת ההורית של כל אחד מהם.
 • משמורת משותפת: בשנים האחרונות, גוברת המגמה להעדיף הסדרי משמורת משותפת, בהם שני ההורים נושאים באחריות משותפת לגידול ילדיהם. הסדר זה מחייב שיתוף פעולה ותקשורת יעילה בין ההורים, אך יכול לתרום רבות לרווחתם של הילדים.
 • הליך משפטי: הסדרי משמורת נקבעים לרוב במסגרת הליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. הליך זה יכול להיות מורכב ורגיש, ולכן מומלץ להיעזר בייעוץ משפטי מקצועי.
 • שינויים בהסדר המשמורת: לאורך זמן, ייתכן שיהיה צורך לשנות את הסדרי המשמורת בהתאם לשינויים בנסיבות, כמו גיל הילדים, מצבם הרגשי והבריאותי, או מעבר דירה של אחד ההורים. שינויים אלו צריכים להיעשות בהסכמת ההורים או באמצעות הליך משפטי.

משמורת ילדים היא נושא מורכב ורגיש, בעל השפעה רבה על חיי הילדים וההורים כאחד. חשוב להכיר את ההיבטים השונים של הנושא, ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים על מנת לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבור ילדיכם.

הבדלים בין משמורת לאפוטרופסות

נושא משמורת ילדים הוא נושא טעון רגשית, מורכב ובעל השלכות משמעותיות הן על הילדים והן על ההורים.

במאמר זה נדון בהבדלים בין שני מושגים משפטיים חשובים הקשורים למשמורת ילדים: משמורת ואפוטרופסות.

משמורת

משמורת מתייחסת להיבט הפיזי של גידול הילדים, וקובעת אצל מי מההורים יגורו הילדים באופן קבוע.

אפוטרופסות

לעומת זאת, אפוטרופסות מתייחסת להיבט ההורי והחינוכי, וקובעת למי מההורים יש את הסמכות לקבל החלטות משמעותיות בנוגע לילדיהם, כגון:

 • חינוך
 • בריאות
 • דת
 • מקום מגורים

ההבדלים העיקריים

ההבדל העיקרי בין משמורת לאפוטרופסות הוא היקף הסמכות:

 • משמורת מתמקדת בעיקר בהיבט הפיזי של גידול הילדים, כגון:


  • היכן הילדים יגורו
  • מי יקח אותם לבית הספר
  • מי יכין להם ארוחות
 • אפוטרופסות מתמקדת בעיקר בהיבט ההורי של גידול הילדים, כגון:


  • באיזה בית ספר ילמדו
  • באיזה טיפול רפואי יקבלו
  • באיזו דת יחונכו

חשוב לציין כי שני ההורים נשארים אפוטרופוסים של ילדיהם גם לאחר גירושין, אלא אם כן נקבע אחרת בבית המשפט.

משמעות ההבדלים

ההבדלים בין משמורת לאפוטרופסות יכולים להיות בעלי השלכות משמעותיות על חיי הילדים וההורים.

לדוגמה, הורה משמורן יחיד רשאי לקבוע היכן יגורו ילדיו, אך לא יוכל לקבוע באיזה בית ספר ילמדו ללא הסכמת ההורה השני.

חשיבות ההסכמה ההורית

ככלל, עדיף שההורים יגיעו להסכמה בנוגע למשמורת ו

הבנה נכונה של ההבדלים בין משמורת לאפוטרופסות יכולה לסייע להורים לקבל החלטות טובות יותר בנוגע לעתיד ילדיהם.

חשוב לזכור כי טובת הילד היא תמיד העיקר, וכל החלטה בנוגע למשמורת צריכה להתקבל תוך התחשבות בצרכים ובטובת הילד.

משמורת ילדים: סוגים, הסדרי שהייה וחלופות

משמורת ילדים היא נושא טעון רגשית, מורכב ובעל השפעה עצומה על ילדים והורים כאחד. לאחר פרידה או גירושין, נדרשים ההורים להגיע להסדר בנוגע למשמורת ילדיהם, תוך התחשבות בטובת הילד כערך עליון.

סוגי משמורת:

 • משמורת מלאה: ילדים מתגוררים רוב הזמן עם הורה אחד, ונהנים מזמני ביקור קבועים עם ההורה השני. זוהי ההסדר הנפוץ ביותר בישראל, בעיקר עבור ילדים קטנים.
 • משמורת משותפת: ילדים מחלקים את זמנם בין שני ההורים באופן שווה או כמעט שווה. גישת גידול זו מחייבת שיתוף פעולה הדוק ותקשורת רציפה בין ההורים, תוך התחשבות בצרכים הייחודיים של ילדיהם.
 • הסדרי שהייה: זמני ביקור קבועים עם ההורה שאינו משמורן. הסדרי אלו יכולים להשתנות בהתאם לגיל הילדים, מרחק המגורים בין ההורים ועוד.
 • משמורת חלופית: במקרים חריגים, ילדים עשויים לגור עם אדם אחר שאינו הורה, כגון סבא וסבתא, קרוב משפחה אחר או משפחה אומנת. (למידע נוסף קראו אודות מניעת משמורת משותפת)

דגשים חשובים:

 • טובת הילד: עקרון מנחה זה צריך לעמוד בראש מעייניהם של ההורים והגורמים המקצועיים המעורבים.
 • גיל הילדים: ילדים קטנים זקוקים לרוב ליציבות ולשגרה, ולכן משמורת מלאה עשויה להיות ההסדר המתאים עבורם. ילדים גדולים יותר עשויים להפיק תועלת ממשמורת משותפת, המאפשרת להם קשר משמעותי עם שני הוריהם.
 • יכולות הוריות: בית המשפט יבחן את יכולותיהם ההוריות של שני ההורים, תוך התחשבות בגורמים כמו יציבות רגשית, זמינות, מוטיבציה, סביבת מגורים ועוד.
 • רצון הילדים: ילדים בוגרים יותר עשויים להביע רצון בנוגע למשמורת, ויש לתת משקל ראוי לדעתם.
 • שיתוף פעולה בין ההורים: גורם קריטי להצלחת כל הסדר משמורת. הורים נדרשים לתקשר באופן פתוח וענייני, תוך שיתוף פעולה לטובת ילדיהם.

משמורת ילדים היא נושא מורכב ורב-גוני, המחייב בחינה מעמיקה של נסיבותיו הייחודיות של כל מקרה. גישות גידול שונות, הסדרי שהייה יצירתיים ופתיחות לשיתוף פעולה בין ההורים, יכולים לתרום רבות לטובתם של ילדים המתמודדים עם פרידה או גירושין של הוריהם.

גורמים המשפיעים על קביעת משמורת

טובת הילד היא העיקרון המנחה בכל החלטה בנוגע למשמורת. בית המשפט יבחן את כל הגורמים הרלוונטיים ויקבע מהי סביבת הגידול הטובה ביותר עבור הילד, שתאפשר לו להתפתח בצורה בריאה ומאושרת.

גיל הילדים: ילדים קטנים זקוקים יותר לטיפול ותשומת לב רציפה, ולכן ייתכן שיהיה עדיף עבורם להיות במשמורת האם. ילדים בוגרים יותר יכולים להסתדר טוב יותר עם הסדרי משמורת מורכבים יותר, וייתכן שירצו לבלות זמן שווה עם שני ההורים.

רצון הילדים: ילדים בוגרים יותר יישמעו דעתם בנוגע למשמורת. בית המשפט ייקח בחשבון את רצון הילדים, אך לא תמיד יקבל אותו.

קשר הילדים עם כל הורה: בית המשפט יבחן את איכות הקשר של הילדים עם כל הורה, את רמת המעורבות שלהם בחיי הילדים ואת זמינותם עבורם.

מסוגלות הורית: בית המשפט יבחן את יכולת ההורים לדאוג לצרכים הפיזיים והרגשיים של ילדיהם, את יציבותם הנפשית ואת יכולתם לספק לילדים סביבה בטוחה ותומכת.

יציבות: רצוי לשמור על סביבה מוכרת ויציבה עבור הילדים, ככל האפשר. שינויים תכופים במקום המגורים ובסביבה החברתית עלולים להזיק לילדים.

אלימות במשפחה: אלימות במשפחה היא גורם מרכזי בהחלטות משמורת. בית המשפט יגן על ילדים מפני אלימות ויפסול משמורת מהורה אלים.

שיתוף פעולה בין ההורים: חיוני לכל הסדר משמורת. הורים חייבים להיות מסוגלים לתקשר ביניהם בצורה יעילה ולשתף פעולה בגידול ילדיהם.

גורמים נוספים: בית המשפט יבחן גם גורמים נוספים, כמו מצבם הבריאותי של ההורים, מצבם הכלכלי וסביבת המגורים שלהם.

בין הסכמה משותפת להליך משפטי

הסכם גירושין:

הדרך המומלצת ביותר לקבוע משמורת ילדים היא באמצעות הסכם גירושין. כאשר ההורים מצליחים להגיע להסכמה משותפת, הם יכולים לעצב הסדר משמורת המתאים לצרכים הייחודיים של ילדיהם תוך התחשבות ברצונותיהם וברגשותיהם. הסכם זה יוגש לאישור בית המשפט, ובהיעדר סיבות מיוחדות, בית המשפט יאשרו. יתרון משמעותי של הסכם גירושין הוא הימנעות מהליך משפטי ארוך ומורכב, תוך חיסכון בעלויות רגשיות וכלכליות.

בית המשפט:

במקרים בהם ההורים אינם מצליחים להגיע להסכמה בנוגע למשמורת ילדיהם, בית המשפט יכריע בעניין. בית המשפט יבחן את טובת הילד תוך התחשבות במגוון גורמים, ביניהם:

 • גיל הילדים
 • קשרם עם כל אחד מההורים
 • מסוגלות הורית
 • יציבות רגשית וכלכלית
 • רצונותיהם של הילדים (בהתאם לגילם ובגרותם)

בית המשפט יסתמך על חוות דעת מקצועיות של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומומחים נוספים, אשר יעריכו את התאמתם של ההורים למשמורת ויבחנו את צרכיהם הרגשיים והנפשיים של הילדים.

חוות דעת מקצועיות:

במסגרת הליך קביעת משמורת, בית המשפט יסתמך על חוות דעת מקצועיות של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומומחים נוספים. חוות דעת אלו נועדו לסייע לבית המשפט לקבל תמונה רחבה ומקצועית בנוגע לילדים, להורים ולתפקודם המשפחתי.

הליך משפטי:

חשוב לציין כי הליך משפטי לקביעת משמורת ילדים עלול להיות ארוך ומורכב. הליך זה כרוך בהוצאות כספיות רבות, עומס רגשי ומתחים רבים עבור כל המעורבים. כתוצאה מכך, עדיף תמיד לנסות להגיע להסכמה משותפת בנוגע למשמורת, תוך שימוש בגישור או סיוע מקצועי אחר.