קצבת שאירים

קצבת שאירים היא זכות המוקנית לבן/בת הזוג או ליתומים של נפטר אשר עמד בתנאים הנדרשים בחוק. מטרת הקצבה היא להבטיח ביטחון כלכלי למשפחה לאחר אובדן המפרנס העיקרי. זוהי רשת ביטחון חברתית חיונית, המהווה קרן אור בתקופה של כאב ושכול.

מי זכאי לקצבת שאירים?

הזכאות לקצבת שאירים תלויה במספר גורמים, ביניהם:

 • קרבת משפחה: בן/בת זוג, ידועים בציבור, ילדים עד גיל 18 (או עד גיל 21 אם הם לומדים במוסד חינוכי מוכר), הורים התלויים בנפטר.
 • גיל הנפטר: גיל הפרישה (כיום 67 לגברים ו-62 לנשים) או נכות מלאה וצמיתה.
 • תקופת הנישואין: לפחות שנה אחת, או אם נולד ילד משותף.
 • עמידה בתנאי ביטוח: הנפטר היה מבוטח בביטוח הלאומי וצבר את מספר ימי הביטוח הנדרשים.

גובה קצבת השאירים

גובה הקצבה משתנה בהתאם למספר גורמים, ביניהם:

 • שכר הנפטר: ככל שהשכר המבוטח של הנפטר היה גבוה יותר, כך קצבת השאירים תהיה גבוהה יותר.
 • מספר הזכאים: ככל שיש יותר זכאים, הקצבה מתחלקת ביניהם.
 • סוג הקצבה: ישנם סוגים שונים של קצבאות שאירים (למשל, קצבת שאירים לבן/בת זוג, קצבת שאירים ליתומים), ולכל אחת מהן יש שיעור שונה.

תהליך הגשת התביעה

הגשת התביעה לקצבת שאירים מתבצעת מול המוסד לביטוח לאומי. יש למלא טפסים רלוונטיים ולצרף מסמכים תומכים, כגון תעודת פטירה, תעודות זהות, אישורי הכנסה, ועוד. מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הביטוח הלאומי על מנת להבטיח שהתביעה תוגש בצורה נכונה ושהזכויות שלכם ימוצו במלואן.

טעויות נפוצות שיש להימנע מהן

 • איחור בהגשת התביעה: יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום הפטירה. איחור עלול לגרום לאובדן זכויות.
 • אי צירוף מסמכים נדרשים: חשוב לצרף את כל המסמכים הנדרשים על מנת למנוע עיכובים מיותרים בטיפול בתביעה.
 • אי עדכון פרטים: יש לעדכן את המוסד לביטוח לאומי בכל שינוי בפרטים האישיים שלכם (למשל, שינוי כתובת, מצב משפחתי, וכדומה).

שאלות ותשובות נפוצות

שאלה: האם אני זכאי/ת לקצבת שאירים גם אם אני עובד/ת?

תשובה: כן, קצבת השאירים אינה תלויה בהכנסה מעבודה.

שאלה: האם אני יכול/ה לקבל קצבת שאירים גם אם אני מקבל/ת קצבת זקנה?

תשובה: כן, ניתן לקבל את שתי הקצבאות במקביל.

שאלה: האם אני יכול/ה לקבל קצבת שאירים גם אם אני גר/ה בחו"ל?

תשובה: כן, ניתן לקבל קצבת שאירים גם אם מתגוררים בחו"ל, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

קצבת שאירים היא זכות חשובה המוקנית למשפחות שאיבדו את יקירן. תהליך הגשת התביעה עשוי להיות מורכב וטעון רגשית, אך חשוב לזכור שישנם גורמים שיכולים לסייע לכם בתהליך. אל תהססו לפנות לעזרה מקצועית על מנת להבטיח שזכויותיכם ימוצו במלואן.

האם קצבת שאירים תלויה בהכנסה?

ברוב המקרים, הזכאות לקצבת שאירים אינה תלויה בהכנסה. עם זאת, קיימים חריגים לכלל זה, כגון:

 • אלמן ללא ילדים: זכאותו לקצבת שאירים מותנית בבחינת הכנסתו.
 • שאירים המקבלים קצבאות נוספות: במקרים מסוימים, הכנסה מקצבאות אחרות עשויה להשפיע על גובה קצבת השאירים.

האם ניתן לקבל גם קצבת שארים וגם קצבת זקנה?

בהחלט, ניתן לקבל קצבת שאירים וקצבת זקנה במקביל, בכפוף לתנאים מסוימים.

בדרך כלל, הזכאי יקבל קצבת זקנה מלאה ומחצית מקצבת השאירים. עם זאת, ישנם מצבים בהם הזכאות לקצבת שאירים מלאה תישמר, למשל, אם לא נצברה תקופת אכשרה מספקת לקבלת קצבת זקנה.

חישוב קצבת שארים

רכיבהסברנוסחה
שכר הנפטר המבוטחהשכר הממוצע של הנפטר, אשר שימש לחישוב דמי הביטוח הלאומי.סכום כל השכר המבוטח חלקי מספר חודשי הביטוח
שיעור הקצבה הבסיסיהשיעור שנקבע בחוק כבסיס לחישוב הקצבה.40%
תוספת בעד ילדיםתוספת לקצבה עבור כל ילד של הנפטר הזכאי לקצבת שארים.10% עבור כל ילד עד 2 ילדים, 5% עבור כל ילד נוסף
תוספת ותקתוספת לקצבה בהתאם לוותק הנפטר בביטוח הלאומי.2% לכל שנת ביטוח מעל 10 שנים, עד לתקרה של 50%
קצבת השאריםסכום הקצבה המגיע לשארים.(שכר הנפטר המבוטח * שיעור הקצבה הבסיסי) + תוספת בעד ילדים + תוספת ותק

הערות:

 • הטבלה מציגה את העקרונות הכלליים לחישוב קצבת שארים. ייתכנו חריגים והתאמות נוספות בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.

יש לכם שאלות נוספות? בואו נדבר