מזונות

מזונות

בית המשפט בסופו של דבר מכריע בכל נושא לגופו, זאת כיוון שכל מקרה של גירושין הוא מקרה בפני עצמו שיש צורך לבחון אותו היטב.