משמורת משותפת

משמורת משותפת

משמורת משותפת מתאר מצב שבו לילדים של ההורים הגרושים יש את שני הבתים כבית שלהם לכל דבר.